Munkavédelem

Munkavédelem

munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény előírja, hogy minden vállalkozásnak, amelynek alkalmazottja van, munkavédelmi szakembert kell foglalkoztatni. Ez vonatkozik az alkalmi munkavállalókra, diákokra és a segítő családtagokra is. A munkavédelmi-munkabiztonsági előírások betartása azonban nem csak azért fontos, hogy az Ön cége megmeneküljön a hatósági ellenőrzések során felmerülő esetleges bírságoktól és szankcióktól. A balesetmentes munkavégzés, a munkatársak egészségkárosodásának elkerülése Önnek, mint felelős vezetőnek alapvető érdeke, hiszen a munkavédelmi szabályok figyelmen kívül hagyása egy sor közvetlen és közvetett hátránnyal jár.

bírságmentes működés érdekében számos munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályi előírást kell betartania a munkáltatóknak és a munkavállalóknak. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében rengeteg jogszabályi összefüggés van, amit figyelembe kell venni egy vállalkozásnak. A Mvt. 57. § /1/. bekezdés előírja hogy a cégeket a 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. sz. melléklete szerint a tevékenységük alapján (TEÁOR szám) veszélyességi osztályba, a létszámuk alapján létszám kategóriába kell besorolni. E két szempont alapján határozza meg, hogy a cég milyen feltételek mellett köteles munkavédelmi szakembert foglalkoztatni.

jogi szabályozás előírásainak történő megfelelés nem egyszerű feladat, de hozzáértésünk és tapasztalatunk révén teljes mértékben levesszük az Ön válláról a munkabiztonsággal, munkavédelemmel kapcsolatos súlyos teendőket.

Hogyan segítünk Önnek?

 • Mindenekelőtt alaposan feltérképezzük az Ön cégének tevékenységével, illetve a munkavédelemmel, munkabiztonsággal kapcsolatos aktuális állapotokat.
 • Összeállítunk egy személyre szabott, részletes javaslatcsomagot, mely tartalmazza a jogszabályok által megkövetelt megoldandó feladatokat.
 • Az Ön lehetőségeinek figyelembe vétele mellett konkrét ütemtervet dolgozunk ki, melyet pontosan és következetesen végrehajtva biztosítjuk az Ön cégének biztonságos- és bírságmentes működését.

Mit kell Önnek tennie?

Tapasztalataink szerint az Ön számára a legegyszerűbb és legbiztosabb megoldás, ha e-mailben vagy telefonon felveszi velünk a kapcsolatot, hiszen ha már a kezdetektől fogva szakértőink tanácsaira támaszkodik, rengeteg időt és energiát tud megtakarítani saját magának. A munkabiztonsággal, munkavédelemmel kapcsolatos alapvető információkat, tanácsokat, tippeket Ön tőlünk díjmentesen megkapja, folyamatos együttműködés esetén pedig számos további szolgáltatásunkat is igénybe veheti.

Mit kínálunk Önnek?

A munkabiztonsággal, munkavédelemmel kapcsolatos szolgáltatásaink teljes körűek, az alábbiakban a legfontosabb és leggyakrabban felmerülő feladatokról tájékozódhat.

Munkavédelmi szaktanácsadás

A munkavédelmi szaktanácsadás szolgáltatásunk révén Ön minden fontos tudnivalóról, teendőről idejében és kellő részletességgel értesül, melyek révén megkímélheti cégét a munkabiztonsággal, munkavédelemmel kapcsolatos esetleges kellemetlenségektől.

Az alábbi szolgáltatásokkal állunk az Ön rendelkezésére:

 • Munkavédelmi oktatás
 • Munkabalesetek kivizsgálása
 • Részvétel a hatósági ellenőrzéseken
 • Kapcsolattartás a hatóságokkal
 • Részvétel a telephely engedélyezési eljárásokban
 • Jogosítványhoz kötött gépek kezelőinek tanfolyam részvétel megszervezése
 • Jogszabályban meghatározott biztonsági és egészségvédelmi táblák beszerzése
 • MEBIR (ISO 45001:2018) szabvány bevezetése, és éves periodikus auditálás elvégzése
 • MIR (ISO 9001:2015) éves periodikus auditálás elvégzése (a tűzvédelem, a munkavédelem, valamint a környezetvédelem vonatkozásában)

Munkavédelmi dokumentáció

A munkavédelmi dokumentáció a legfontosabb alap az Ön cégének biztonságos és bírságmentes
működéséhez. A dokumentáció teljes vagy részleges hiánya, esetleg nem megfelelő minősége az egyik
legnagyobb kockázatot jelenti az Ön számára.

Vállaljuk a jogszabályokban előírt munkabiztonsági-munkavédelmi dokumentációk elkészítését, felülvizsgálatát, frissítését:

 • Munkavédelmi Szabályzat
 • Megelőző Stratégia
 • Mentési terv
 • Egyéni védőeszköz meghatározás
 • Védőeszköz nyilvántartás
 • Orvosi vizsgálatok rendje, és a sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterhelések miatt a munkálatok korlátozásának meghatározása
 • Kockázatértékelés (tevékenységre, gépre, technológiára, személyre)
 • Veszélyes anyagok bejelentése
 • Veszélyes anyagok nyilvántartás
 • Veszélyes anyag biztonsági adatlapok beszerzése
 • Veszélyes anyag kockázatanalízise
 • Biztonsági jelzések meghatározása és helyének kijelölése
 • Gépkezelők írásos megbízásának elkészítése
 • Képernyős munkahely felülvizsgálata
 • Képernyős munkahelyek meghatározását elősegítő kérdőív összeállítása, értékelése
 • Munkavédelmi képviselő választás lebonyolítása

Munkavédelmi felülvizsgálatok, mérések

A jogszabályokban előírt időszakos felülvizsgálatok és mérések elvégzése kulcsfontosságú, hiszen
egyrészt ezekkel biztosíthatóak a szükséges gyakorlati feltételek, másrészt a felülvizsgálatok és mérések
eredményei a teljes dokumentáció részét is képezik.

Az alábbi felülvizsgálatok és mérések elvégzését, lebonyolítását vállaljuk:

 • Veszélyes gépek, technológiák előzetes munkabiztonsági felülvizsgálata
 • Veszélyes gépek, technológiák meghatározása, üzembehelyezése
 • Egyéb nem veszélyes gépek üzembe helyezése, 5 évente munkabiztonsági felülvizsgálata
 • Kockázatértékelések 3 éves felülvizsgálata
 • Védőeszköz felülvizsgálata
 • Munkahelyi megvilágítás mérés
 • Tájékoztató jellegű zajmérés
 • Létra, állvány, tartóbak felülvizsgálata
 • Kéziszerszámok és hordozható biztonsági transzformátorok szerelői ellenőrzése
 • Áramvédő kapcsolók szerelői ellenőrzése
 • Szakértő bevonásával vállaljuk a következők lebonyolítását:
 • Akkreditált zajmérés
 • Veszélyes gépek 5 évente munkabiztonsági felülvizsgálat
 • Emelőgép szerkezeti- és fővizsgálat és munkabiztonsági felülvizsgálat
 • Érintésvédelmi villamossági felülvizsgálat
 • Hegesztőgép felülvizsgálat (villamos és láng)
 • Jogszabály szerinti berendezések, gépek használatba vételi és telepítési engedélyezés lebonyolítása
 • Kéz- és testrezgés vizsgálat
 • Nyomástartó edények 5 évenkénti felülvizsgálata
 • Munkahelyi levegőszennyezettségi mérés
 • Kémiai és biológiai monitorozás elvégzése

Munkavédelmi koordinátor

A munkavédelmi koordinátor feladata, a jogszabályban meghatározott esetekben együttműködjön az építésszel a tervezés időszakában, ahol a biztonsági és egészségvédelmi terv elkészítését végzi. A kivitelezési munka esetén építés-kivitelezési munkafolyamatokat a biztonsági terv alapján felügyelje, folyamatosan ellenőrizze a terv betartását.
Az építkezésen ellátja a munkavédelmi teendőket, segíti az építkezésen a fővállalkozót és alvállalkozókat a munkavédelmi  előírások betartásában, betartatásában

A munkavédelmi koordinátor szolgáltatásunk keretében vállaljuk:

 • Biztonsági és egészségvédelmi terv készítése
 • Építmények, épületek kivitelezésekor koordinátori feladatok ellátása
 • Építkezések időszakos munkabiztonsági felügyelete
 • Munkavédelmi összehangolási terv készítése
 • Állványok vizsgálata

Munkavédelmi eszközök

A munkavédelmi eszközök jelentik a munkabiztonság legfontosabb gyakorlati vonalát, hiszen ezek a védőeszközök hivatottak megóvni az Ön munkatársainak testi épségét, egészségét.

Segítünk Önnek a legjobb beszerezési források felkutatásában, az alábbi védőeszközök beszerzésében:

 • Egyéni védőeszközök
 • Leesés ellen védő eszközök